Kayıtlar

İzlandalıların Aralarında Yaşadığını Düşündükleri Cin Irkı: Huldufólk

Resim
Görünüşe göre İzlanda halkı, yeşil doğa manzarası ve buzul çöllerin tahrip edici gayzerler, uğultulu rüzgarlar ve kızgın volkanik patlamalarla iç içe geçtiği bu diyarda küçük, saklı bir halkın ülkenin kuruluşunda etkisi olduğunu düşünüyor. İnsanların gözlerinden uzak ve saklıama yine de hepsinin saygısına sahip olan Huldufólk'ün lütfu olmadan hiçbir yol ya da evin yapılmadığına inanılıyor.
İzlanda'yı gezen turistler ve birçoğumuz için polislerin ve belediye memurlarının bir taşın etrafında toplanıp ayin yaptıklarını görmek çok ilginç olabilir ama cinlerin isteklerini onurlandırmak İzlanda halkına göre büyük bir önem taşıyor.
Onların cinleri Santa'nın yardımcıları ya da Ortaçağ melekleri değil. Cinlerin insan boyutunda ya da insandan biraz büyük olduklarını ve hepimizin arasında dolaştıklarına inanıyorlar. Biz insanlar gibi normal hayatlar yaşıyorlar, sığır ve benzeri şeyleri besliyorlar, diyara bakıyorlar ve hayatta kalmak için topraklardan mahsül alıyorlar. Sandallarla yolc…

İnsan Psikolojisi

Resim
Pek çok insanın sandığının aksine psikolojinin tek işlevi delileri tedavi etmek değildir. Psikoloji bilimi insan davranışlarını inceler, deneylerle sınar, anlamaya çalışır ve gerekirse bu davranışları önlemek için çözüm üretir. İnsan davranışlarının nasıl ve neden gerçekleştiğini araştırması başlı başına cezbedici bir özelliktir. Bu yazıda insan psikolojisine dair ilginç örnekler vereceğim.Ekonomi ve Bencillik İlişkisi

Bir araştırmaya göre ekonomi okuyan insanlarda aşırı bencillik görülüyor. Bilim insanlarının bu konu hakkında iki temel düşüncesi var: ekonomi okumak insanları bencilliğe sürüklüyor ya da bencil insanlar ileride rahat etmek için ekonomi okuyorlar.


Vakaya Seyirci Kalma Durumu

Araştırmaya göre eğer bir grup insan bir trajik bir olaya tanıklık ederse hepsi izleyip başka birinin olaya müdahale etmesini bekliyorlar. Bu vakanın tanımı ilk defa New York sokaklarında 30 dakika çığlık attıktan sonra ölen Kitty Genovese'in ölümüyle yapıldı. 38 kişi onun çığlıklarını dinledi ve …

Codex Gigas, Şeytan İncili

Resim
Codex Gigas ya da Şeytan İncili olarak bilinen kitap Ortaçağ'ın en büyük el yazmasıdır. Ayrıca bu el yazması büyük, bütün sayfayı kaplayan şeytan çizimleriyle en garip el yazmalarından biridir.

Ancak iki insanın taşıyabileceği bir ağırlıktadır ve söylenene göre kitabın yapımında 160'dan fazla hayvanın derisi kullanılmıştır.

The Codex Gigas.
   Codex Gigas İncil'in tamamı büyüklüğünde 5 bölüm içerir.

Şeytan İncili 92 cm boyunda, 22 cm kalınlığında ve 82 kg ağırlığındadır. 620 sayfası ve metal süslemeli deri kaplı bir cildi vardır. İçinde Latince yazılmış birçok tarihi döküman vardır.


Kitap; Vulgata İncili'nin çevirisinin tamamını, Eski ve Yeni Ahit'i, Sağlık Eğitimi İçin Standart Öğrenim Kitabı'nı(Ortaçağ'da Ars Medicinae olarak bilinir), Bohemian'ların Kronikleri'ni, bir takvimi, Josephus Flavius'un iki çalışmasını ve daha fazlasını içerir.
Benedictine Manastırı'nda, Bohemia'daki Podlazice'de(Çek Cumhuriyeti) yazıldığı düşünülür. İnanışa …

Maske

Resim
Maske, iki çeşittir; biri yüzün boyanmasıyla, ten üzerinde yapılan maske, ötekisi ise yabancı bir maddeden yapılan ve istenilen ifadenin daha kolayca verilebildiği maske. Bu ikincisine plastik maske denir.

Yüzü boyama ile ortaya çıkarılan maske, tarih öncesi dönemlerde de vardı; "maske" sözcüğünün ya Ari dilleri öncesi bir kökten geldiği ("kirletmek", "karalamak" anlamında) ya da Lombard-Germen dilindeki "mascus" ya da "masca" kökünden üretildiği sanılmaktadır.Eski Mısır'da M.Ö 4000 yıllarında yüzün boyandığı biliniyor, çünkü I. Negade dönemine ait boya paletleri ve makyaj çanakları bulunmuştur. Mezopotamya'da da yüz boyamaya rastlıyoruz; M.Ö 3000 yıllarına ait Kral Naramsin'in Tell Brak'taki saray kalıntıları içinde aynı işe yarayan çanaklara ve benzerlerine rastgelinmiştir. Uzakdoğu'da ise yüz boyama çeşitli ülkelerde görülür; Hindistan'da, Hinduların dört kutsal dansından biri olan Katakali dans tiyatrosunda…

Yalnızlık

Resim
Etrafımızda sürü halinde insan olmasına rağmen, ailemizin olmasına rağmen, sevgilimizin ve dostumuzun olmasına rağmen çok yalnız hissedebiliriz.
Çünkü insan ancak yalnız olmak isterse yalnız olabilir, ancak yalnız hissetmek isterse yalnız hissedebilir.

Yalnızlık duygusuna kapılan insan çok düşünür ve gerçeklerle karşılaşır.Kendini toplum denen iğrenç şeyden soyutlar.Tamamen kendi karakterini oluşturur ki bu yalnızlığın en iyi özelliğidir.

İnsanlar istediklerini düşünürler, şartlandırırlar ve yaparlar.Aslında yalnızlık onların en masum günahıdır...

Ne kadar az insan o kadar çok huzur!

Düşünmeden Yaşamak

Resim
Çoğu insan maalesef zeki değildir.Bu tamamen biyolojik bir özelliktir ve zeki olmadığınızı düşünüyorsanız yazacaklarım sizin için çok önemli...

Ülkemizde IQ seviyesi çok düşük (88).Buna tam olarak normal zeka diyebiliriz.IQ zekanın ulaşabileceği üst limittir.Ama aslında sorun zekanızın üst limiti değil, sorun zekanızın üst limitine yaklaşamamanız, aklınızı çok az kullanmanızdır.Unutmayın ki akıl her zaman geliştirilebilir.


Evet, herkes beynini bir şekilde kullanıyor.Çoğu kişi her gün rutinlerini uygular.İşe gider, eve gelir, uyur, uyanır bu sürede yaptığı işler aynıdır ve beynin körelmesine sebep olur.Sürekli aynı şeyi yaparsanız robottan bir farkınız kalmaz.Beynin düşünmesi, yeni fikirler üretmesi, kısacası çalışması gerekir.Eğer sürekli aynı şeyleri yaparsanız beyniniz gelişmez, hatta eski bilgileri siler ve hafızanızı zayıflatmış olursunuz.
Eee nasıl olsa düşünmeden yaşayabiliyorsunuz artık...

İnsanlık

Resim
İnsanlar kin, nefret, kibir dolu canlılardır.Sevgiyi hak etmezler.Ama insanlar diğer canlılardan daha çok gelişmişlerdir ve beyinleri onlara sevgiyi şart koşar.Aileleri, arkadaşları, sevgilileri, akrabaları olmadan yaşayamayacaklarını kendilerine inandırmışlardır.

Değer vermek... Herhangi bir şeye değer vermek çok zordur.Birine değer verebilmek için binlerce ihtimali düşünmek gerekir.Aslında insanlar karmaşık değildir.Toplum denen yapı karakterlerinin bir kısmını ellerinden alır.Düşünemezler, tadamazlar, koklayamazlar, dokunamazlar ve gerçekleri göremezler.

İnsanlar bir şeyi sebepsizce sevebilecekleri gibi nefretde edebilirler.İnsanların en büyük sorunu beyinlerinin çok gelişmesi ve 21.yüzyılda kullanmak gereğinde kalmamalarıdır.

Sadece, neden düşünemiyorsunuz?