Kayıtlar

Mayıs, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Maske

Resim
Maske, iki çeşittir; biri yüzün boyanmasıyla, ten üzerinde yapılan maske, ötekisi ise yabancı bir maddeden yapılan ve istenilen ifadenin daha kolayca verilebildiği maske. Bu ikincisine plastik maske denir.

Yüzü boyama ile ortaya çıkarılan maske, tarih öncesi dönemlerde de vardı; "maske" sözcüğünün ya Ari dilleri öncesi bir kökten geldiği ("kirletmek", "karalamak" anlamında) ya da Lombard-Germen dilindeki "mascus" ya da "masca" kökünden üretildiği sanılmaktadır.Eski Mısır'da M.Ö 4000 yıllarında yüzün boyandığı biliniyor, çünkü I. Negade dönemine ait boya paletleri ve makyaj çanakları bulunmuştur. Mezopotamya'da da yüz boyamaya rastlıyoruz; M.Ö 3000 yıllarına ait Kral Naramsin'in Tell Brak'taki saray kalıntıları içinde aynı işe yarayan çanaklara ve benzerlerine rastgelinmiştir. Uzakdoğu'da ise yüz boyama çeşitli ülkelerde görülür; Hindistan'da, Hinduların dört kutsal dansından biri olan Katakali dans tiyatrosunda…